ไม่พบเลขบัตรประชาชน โปรดค้นหาอีกครั้ง

เนื่องจากเราไม่พบ เลขที่บัตรประชาชนของท่านในระบบฐานข้อมูลเดิม โปรดทำการค้นหาอีกครั้ง ด้วยการกรอก ชื่อ-สกุล ของท่าน แทนการใช้เลขบัตรประชาชน
*เลขบัตรประชาชน ของท่านคือข้อมูลสำคัญในการเข้ารหัสจัดเก็บคะแนน CE บนเว็บ CDEC โฉมใหม่ แต่ท่านไม่ต้องกังวลเพราะทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบทำการใส่เลขบัตรประชาชนของท่านให้เอง ดังนั้นโปรดให้ความร่วมมือในการ อัพโหลดรูปภาพสำเนาบัตรประชาชนที่สามารถอ่านตัวเลขได้อย่างชัดเจนด้วย